Badania mikrobiologiczne

Badanie mikrobiologiczne to proces wieloetapowy. Głównym celem badania mikrobiologicznego jest wykrycie drobnoustroju chorobotwórczego w materiale klinicznym i oznaczenie jego wrażliwości na antybiotyki.

Pierwszy etap badania

to posiew oraz hodowla drobnoustroju. Większa część  drobnoustrojów tlenowych wymaga do wzrostu18-24 godzin inkubacji, lecz bakterie beztlenowe, niektóre tlenowe oraz grzyby potrzebują przedłużonej inkubacji do 48-96 godzin, a nawet kilku tygodni.

mikrobiologiaDrugi etap badania

polega na  izolacji oraz na identyfikacji  drobnoustroju przy pomocy testów manualnych, półautomatycznych lub automatycznych.

Trzecim etap badania charakteryzuje się

 oznaczeniem wrażliwości drobnoustroju na leki. Generalnie stosuje się metodę dyfuzyjnokrążkową. Opierając się na tej metodzie można przyporządkować drobnoustrój do jednej z trzech kategorii: wrażliwy, średnio wrażliwy, oporny.

Jeżeli chodzi o szczepy średnio wrażliwe sukces terapeutyczny jest dość trudny do przewidzenia, ale istnieje szansa go osiągnąć, jeśli dany antybiotyk  możemy użyć w wyższej dawce, jeśli możemy zwiększyć częstotliwość jego przekazywania lub też dostosowuje się on zdecydowanemu zagęszczeniu w miejscu zakażenia. Pozostałe metody oceny wrażliwości na leki to metody rozcieńczeniowe.

W porównaniu od systemu możemy dokładnie oznaczyć najmniejsze stężenia hamujące antybiotyku bądź uzyskać informację- w podobny sposób do metody krążkowej- czy drobnoustrój jest wrażliwy czy oporny. W  naszej przychodni ustalamy wrażliwość na leki metodą dyfuzyjno- krążkową, metodą rozcieńczeniową za pomocą aparatów półautomatycznych oraz automatycznych oraz wykorzystujemy E-testy.

Końcowy dodatni wynik

badania jest przekazywany, jeśli zakończone zostanie postępowanie identyfikacji drobnoustroju oraz oznaczona zostanie jego wrażliwość na leki.

Końcowy ujemny wynik

badania jest przekazywany, jeśli po określonym czasie inkubacji nie ustala się wzrostu drobnoustrojów.