Bezpłatne leki dla seniorów

Bezpłatne leki dla osób starszych. Każdy senior powyżej 75 r. ż. od 1 września 2016 roku posiada prawo do nabycia bezpłatnych leków. Jak wygląda baza dostępnych leków?

Wykaz leków zostanie uaktualniany co 2 miesiące o kolejne medykamenty stosowane w przypadku leczenia osób w podeszłym wieku. Lista bezpłatnych leków zawiera  1129 preparatów i 68 substancji czynnych.

Ministerstwo Zdrowia udostępnia konkretne rozporządzenia na swojej stronie na ten temat.

Informacje są dostępne też na  niektórych specjalistycznych serwisach. Serwis BezplatneLekiDlaSeniora.pl, umożliwia nie tylko sprawdzenie odpłatności leków, ale także dostępność w jednej z 5000 aptek, jakie posiada w bazie. Istnieje również możliwość ich telefonicznej lub elektronicznej rezerwacji.

Do wypisania odpowiedniej recepty (opatrzonej symbolem „S”) leku dla seniora jest uprawniony lekarz rodzinny (a nie specjalista) lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Warto także prosić o radę i wskazówki farmaceutów.

Bezpłatne leki dla seniorów 75+!

Refundacją objęte są preparaty insulin ludzkich i analogów szybkodziałających z grupy limitowej 14.1, Hormony trzustki – insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich. Ponadto do wykazu dodano leki zawierające substancję czynną pramipexolum do stosowania w leczeniu pacjentów z objawami idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii. Na liście znalazł się również lek zawierający umeclidinii bromidum do stosowania u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w ramach leczenia podtrzymującego.

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.
W projekcie listy bezpłatnych leków dla seniorów nie znajdą się niesterydowe leki przeciwbólowe zawierające naproksen.